مرتضی براتی

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

شروع فعالیت: سه‌‌شنبه، ۱ دی ۱۳۸۳

تحصيلات :كارشناسي
نوع گواهينامه : پايه 2
نوع خودروي آموزشي : تيبا
شماره پلاك خودروي آموزشي : 33- 544 ج 67
سابقه مربيگري : 21 سال
توضيحات : از سال 1380در زمينه آموزش رانندگي شروع به فعاليت نموده است و سابقه آموزش در آموزشگاههاي اترك،اديب و پويا را دارند.

   

مشاهده سایر مربیان