مهدی کوشنده

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

شروع فعالیت: شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

تحصيلات : ديپلم
نوع گواهينامه : پايه 2
نوع خودروي آموزشي : پرايد
شماره پلاك خودروي آموزشي : 33 ايران 341 ن 35
سابقه مربيگري : 1 سال
توضيحات : از سال 1401 در زمينه آموزش رانندگي در آموزشگاه رانندگي شاهين شروع به فعاليت نموده است.

   

مشاهده سایر مربیان