فشار هوای درون تایر چگونه اندازه گیری می‌شود؟

خودروهایی که در سال ۲۰۰۷ به بعد ساخته شده باشند معمولا دارای سیستم اندازه‌گیری فشار باد درون تایر هستند. حال سوال این جا است که این سیستم‌ها چگونه کار می‌کنند؟

فشار هوای درون تایر چگونه اندازه گیری می‌شود؟

خودروهایی که در سال ۲۰۰۷ به بعد ساخته شده باشند معمولا دارای سیستم اندازه‌گیری فشار باد درون تایر هستند. حال سوال این جا است که این سیستم‌ها چگونه کار می‌کنند؟

پنج‌‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۵:۱۸

فشار هوای درون تایرها معمولا به دو روش انجام می‌شود: "سیستم نظارت مستقیم فشار هوا" و "سیستم نظارت غیر مستقیم فشار هوا"

نظارت مستقیم فشار هوا
در این سیستم که به DTPM با (Direct Tire Pressure Monitoring) نیز معروف است، در داخل هر تایر تعدادی حسگر وجود دارد که لحظه به لحظه وضعیت را به کامپیوتر مرکزی منتقل می‌کند. این حسگر‌ها فشار هوا و در برخی خودروها دما را اندازه می‌گیرند. این حسگرها راننده را انداره فشار هوای درون تایر‌ها مطلع می‌کنند.

گفتنی است که برخی از خودروسازان این حسگرها را در قسمت بیرونی تایر نصب می‌کنند.

اطلاعات دریافت شده توسط حسگرها معمولا به صورت امواج رادیویی به قسمت مورد نظر فرستاده می‌شوند. همچنین این حسگر‌ها در صورت برخورد لاستیک با جدول خیابان یا هر چیز شبیه به این، ممکن است آسیب ببینند.

این حسگر‌ها هرکدام دارای یک باتری هستند که عمر مفید آن‌ها نزدیک به 10 سال است.

نظارت غیر مستقیم فشار هوا
این سیستم که ITPM یا (Indirect Tire Pressure Monitoring) از هیچ سنسوری استفاده نمی‌کند. کارکرد این سیستم توسط حسگر اندازه گیری سرعت چرخ‌ها کار می‌کند. این سیستم‌ با توجه به میزان استاندارد چرخش لاستیک در هر سرعت، میزان چرخ حقیقی آن را انداره می‌گیرد سپس توسط محاسبات پیچیده به این نتیجه می‌رسد که آیا میزان هوای موجود در تایر مناسب است یا خیر.

این سیستم  به دلیل نداشتن سنسور‌ها در چرخ خودرو، به صورت غیر مستقیم فشار تایرها را اندازه می‌گیرد و نام گذاری آن هم به همین علت است.

به طور کلی این آپشن در خودروها با نام "TPMS" نام گذاری می‌شود.


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...