حداکثر سرعت در میدان

از جمله موارد بسیار مهم و قابل توجه که هم در کتاب به آن پرداخته شده و هم در رانندگی، میزان سرعت است.

حداکثر سرعت در میدان

از جمله موارد بسیار مهم و قابل توجه که هم در کتاب به آن پرداخته شده و هم در رانندگی، میزان سرعت است.

پنج‌‌شنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۸:۵۷

یکی از مسائل مهمی که در آزمون آیین نامه رانندگی مورد سوال قرار می گیرد، حداکثر سرعت در میدان است.

این موضوع از جمله مباحث پرتکرار در سوالات آیین نامه است که مقدار سرعت مورد نظر 30 کیلو متر در ساعت می باشد. در ادامه نکات مهمی را در ارتباط با مقدار سرعت مطرح می کنیم :

نکات مهم در مورد سرعت
حداکثر مقدار سرعت در آزاد راه ها 120 کیلومتر و حداقل آن 70 کیلومتر است با توجه به اینکه در کتاب ها 125 کیلومتر نوشته شده است ولی مطابق با قوانین در آزاد راه ها 120 کیلومتر مجاز است.

همچنین حداکثر سرعت در بزرگراه ها 100 کیلومتر مجاز می باشد همچنین در خیابان های اصلی حداکثر سرعت برابر است با 60 کیلومتر در ساعت و در خیابان های فرعی حداکثر سرعت 50 کیلومتر مجاز است و در معابر و میدان ها هم 30 کیلومتر سرعت مجاز است.

میزان سرعت برای موتور و دیگر وسایل نقلیه در مکانهای مختلف
میزان سرعت برای موتورها با توجه به شرایط آن محل و به وسیلۀ تابلوها و علائم مشخص می شود. برای وانت باری و انواع مختلف سواری در آزاد راه ها 120 کیلومتر در ساعت، حداکثر سرعت تعیین شده است.

اندازۀ سرعت برای وسیلۀ نقلیۀ اتوبوس، مینی بوس، تریلی، کامیون نیز 110 کیلومتر در ساعت است. اندازۀ سرعتی که وسایل نقلیۀ نامبرده در آزاد راه ها مجاز هستند و بیش از ان تخلف می باشد 70 کیلومتر در ساعت است. حداقل سرعت مجاز برای همۀ وسایل نقلیه نامبرده شده فقط برای سمت راست جاده است.

در بزرگ راه هایی که دارای خط های رفت و برگشت است، میزان سرعتی که برای انوع مختلف سواری ها و وانت بارها در نظر گرفته شده 110 کیلومتر در ساعت و میزان سرعتی که برای  اتوبوس، مینی بوس، تریلی، کامیون، کامیونت مجاز است 100 کیلومتر است.

اما در آخر این نکته لازم است عنوان شود که در جاده های اصلی اندازۀ سرعتی که برای انواع وسایل نقیه در شب مجاز است 75 کیلومتر است و در روز 85 کیلومتر در نظر گرفته شده است.

رانندگان باید هنگام عبور کردن از گذرگاه های باریک یا شلوغ و یا زمانی که تا 50 متر را دید خوب ندارند با احتیاط بیشتر و سرعت کمتری رانندگی کنند.


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...