صفحهٔ شخصی

فرزانه مسلمی طرقی

مربی آموزش عملی

فرزانه مسلمی طرقی

شروع فعالیت: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تحصیلات : دیپلم
نوع گواهینامه : پایه ۲
نوع خودروی آموزشی : ساینا
شماره پلاک خودروی آموزشی : ۴۰ایران ۵۵۹ج ۹۳
سابقه مربیگری : ۲سال
توضیحات : از سال ۱۴۰۱در زمینه آموزش رانندگی شروع به فعالیت نموده است و سابقه آموزش در آموزشگاه پارس نو را دارند.

نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...