حسین دائی

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

شروع فعالیت: پنج‌‌شنبه، ۱۰ تیر ۱۴۰۰

تحصيلات : ديپلم
نوع گواهينامه : پايه 1
نوع خودروي آموزشي : تيبا
شماره پلاك خودروي آموزشي : 33- 734 د 94
سابقه مربيگري : 26 سال
توضيحات : از سال 1375 در زمينه آموزش رانندگي شروع به فعاليت نموده است و سابقه آموزش در آموزشگاههاي قصر،اقدسيه و بهمن را دارند.

   

مشاهده سایر مربیان